KennelCare - 2.0 Beta1.

KennelCare - 2.0 Beta1

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe versie van KennelCare 2.0. Op dit moment is Beta1 afgerond en wordt deze door ons team en een selecte groep dierenpensions uitvoerig getest.